011729406

Update: nieuwe steunmaatregel Vlaamse overheid

4 februari 2021

Graag brengen we u op de hoogte van een nieuwe steunmaatregel van de Vlaamse overheid waarvoor u mogelijks in aanmerking komt, opgelet dit is nog niet definitief maar de steunmaatregel zal er ongeveer als volgt uitzien:

Globalisatiepremie

 1. Wie komt in aanmerking
  1. Ondernemingen uit alle sectoren die op 30 september een zetel hadden in Vlaanderen
 2. Wat zijn de voorwaarden (cumulatief te voldoen)
  1. In de laatste 3 kwartalen van 2020 (dus van 1 april tot en met 31 december) (= subsidieperiode) een omzetdaling hebben van tenminste 70% ten opzichte van dezelfde periode in 2019 (=referentieperiode).
  1. In de referentieperiode een omzet hebben van tenminste 450000 euro (hierbij wordt geen rekening gehouden met uitzonderlijke opbrengsten)
  1. Een jaarrekeningplichtige onderneming zijn die een jaarrekening heeft neergelegd bij de nationale bank (BV, NV, ..)
  1. Geen winst hebben gemaakt tijdens de subsidieperiode
  1. Geen management, holding of patrimonium vennootschap zijn waarvan de bestuurder of vennoot verbonden is met een andere onderneming die subsidie heeft ontvangen.
  1. Niet in faling/vereffening of stopzetting zitten
 3. Hoeveel premie
  1. 10% van de omzet excl. BTW in de referentieperiode met een maximum van 70% (voor middelgrote en grote ondernemingen) of tot 90% (voor kleine onderneming) van de vaste kosten in de subsidieperiode met een absoluut maximum volgens tabel hieronder.
  1. De reeds ontvangen coronasteun (niet overbruggingsrecht) worden in mindering gebracht.
  1. De steun wordt toegekend op ondernemingsniveau en dus niet op uitbatingsniveau.
  1. Maximum bedragen:
70% omzetverlies90% omzetverlies
5-19 werknemers€ 30 000€ 50 000
20-49 werknemers€ 100 000€ 250 000
50-199 werknemers€ 500 000€ 1 000 000
200 & + werknemers€ 1 000 000€ 2 000 000

Aarzel niet uw dossierbeheerder te contacteren voor bijkomende informatie of indien u hulp nodig heeft met een aanvraag.
Zorg goed voor jezelf en voor de anderen.