011729406

Update nieuwe steunmaatregel ‘Heropstartlening’

7 juni 2021

Graag brengen we je op de hoogte van een nieuwe steunmaatregel van het Vlaamse gewest: de heropstartlening.

Deze lening kan aangevraagd worden voor de vennootschappen met een actieve exploitatiezetel in Vlaanderen (dus niet Brussel of Wallonië).

Het maximumbedrag dat je kan lenen bedraagt 25% van de aankoop grondstoffen en handelsgoederen over het jaar 2019 (25% van vak 81 van de btw aangiftes 2019) met een minimum van 10000 euro en een maximum van 750000 euro. Indien er in 2019 nog geen activiteit was dan kan je de lening toch krijgen maar voor een maximaal bedrag van 50000 euro.

Indien het geleende bedrag meer bedraagt dan 50000 euro bedraagt dan heeft de lening een looptijd van 36 maanden, indien minder dan 50000 euro dan bedraagt de looptijd 24 maanden. In beide gevallen wordt er een aflossingsvrije periode van 12 maanden voorzien.

De lening wordt uitbetaald tegen voorlegging van aankoopfacturen van de periode 01/01/2021 tot 01/08/2021. Van elke voorgelegde factuur wordt er 80% uitbetaald (50% voor het gedeelte van de lening dat 50000 euro overschrijdt). De voorgelegde facturen mogen ook betrekking hebben op algemeen onkosten of investeringen doch dit tot een maximum van 25% van het totaalbedrag van de lening. Dus 75% van de voorgelegde facturen moet betrekking hebben op aankoop handelsgoederen.

De aanvraag moet ingediend worden ten laatste op 01/08/2021.

Opgelet: bij de aanvraag dient een verklaring op eer te gebeuren dat de vennootschap niet insolvent is EN dat de vennootschap onvoldoende liquide middelen heeft en deze niet kan lenen via bankfinanciering.

Indien je de lening wenst aan te vragen dan zal jouw dossierbeheerder voor jou graag opzoeken welk het maximum bedrag is van de lening.

Zorg goed voor jezelf en voor de anderen.