011729406

Update inzake de financiële steunmaatregelen Corona crisis

4 februari 2021

Graag geven we u een nieuwe update inzake de financiële steunmaatregelen Corona crisis.

1.            Overbruggingsrecht

a.            Dubbel overbruggingsrecht:

–              Voor de maanden januari en februari 2021 (waarschijnlijk zal dit verlengd worden in maart)
–              Wanneer je in januari of februari verplicht was om tenminste 1 dag te sluiten. Take Away en click & collect vormen in dit geval geen probleem voor de dubbele uitkering
–              Wanneer je afhankelijk bent (minstens 60%) van een verplicht gesloten sector en je gedurende de sluiting van die sector je activiteit volledig onderbreekt. Je mag dus geen enkele andere activiteit uitoefenen in dat geval. Je moet dus kiezen of enige activiteit uitoefenen (en eventueel gebruik maken van het enkele overbruggingsrecht, zie hieronder) of elke zelfstandige activiteit stopzetten en gebruik maken van het dubbele overbruggingsrecht.
–              Aanvraag kan vanaf 01/02/2021 tot en met 30/09/2021

b.            Enkel overbruggingsrecht

–              Voor de maanden januari, februari en maart
–              Eender voor welke sector
–              Bij omzetverlies van tenminste 40% in de maand voorafgaand aan de maand waarvoor je de uitkering vraagt en in vergelijking met dezelfde maand in 2019. Bv. voor het overbruggingsrecht van januari 2021 moet de omzet van december 2020 minstens 40% lager liggen dan de omzet in december 2019. (indien je nog geen activiteit had in 2019 of was de activiteit in die maand uitzonderlijk laag door bijvoorbeeld ziekte dan wordt naar de eerstvolgende volledige kalendermaand).
–              Voorwaarde is dat je minstens 4 kwartaalbijdragen werkelijk hebt betaald in de laatste 3 jaren (2 kwartalen indien je nog geen 3 jaren zelfstandige bent).
–              Aanvraag voor de maanden januari en februari 2021: vanaf 12 februari 2021; voor de maand maart vanaf 1 maart 2021 en uiterlijk op 30 september 2021.

c.            Crisis overbruggingsrecht bij quarantaine of voor opvang kind
–              Voorwaarde is dat de quarantaine buiten jouw wil is (dus niet als je naar een rode zone reist) en als je tijdens de quarantaine niet van thuis uit kan werken.
–              Voor opvang kind moet het gaan om een kind jonger dan 18 jaar dat naar aanleiding van een coronamaatregel niet naar school of opvang kan (uiteraard niet tijdens de schoolvakanties).
–              Je hebt recht op een weekuitkering voor elke zevendaagse periode dat de quarantaine of opvang kind tenminste 7 opeenvolgende dagen heeft geduurd.
–              Aanvraag  vanaf 01 maart 2021 en ten laatste op 30 september 2021.

2.            Relancepremie

We herinneren elke ondernemer die in de periode maart – juni minstens 1 maand verplicht gesloten was door maatregelen van de overheid (dus geen vrijwillige sluiting) dat hij mogelijks in aanmerking komt voor de relancepremie. De aanvraag dient te gebeuren voor 31/03/2021. Alle voorwaarden en uitleg vindt u terug op onze mailing van 23 juli 2020 of op onze website www.lcabvba.be onder de rubriek nieuws.

      3. vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Tijdens de coronacrisis worden de voorwaarden en het aanvraagformulier om een vrijstelling van bijdragen aan te vragen sterk vereenvoudigd. Deze maatregel werd nu ook voor de eerste twee kwartalen van 2021 in het leven geroepen.

Denk eraan, je verliest je pensioenrechten voor de kwartalen die vrijgesteld worden van bijdragebetaling. Dus best aanvragen indien echt noodzakelijk.

a.            Wie kan de vrijstelling aanvragen?

Zelfstandigen in hoofdberoep, meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut) en gepensioneerden met een zelfstandige activiteit kunnen een vrijstelling aanvragen.
Zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep kunnen de vrijstelling niet aanvragen.

b.            Voor welke bijdragen?

De vereenvoudigde aanvraagprocedure geldt voor De voorlopige sociale bijdragen van het eerste, het tweede, het derde of het vierde kwartaal 2020, de regularisatiebijdragen (na een inkomstenherziening) voor het bijdragejaar 2018 die in de loop van 2020 betaald moeten zijn, of die vervallen op 31 maart 2021 of 30 juni 2021, de voorlopige sociale bijdragen van het eerste en het tweede kwartaal van 2021 en de regularisatiebijdragen (na een inkomstenherziening) voor het bijdragejaar 2019 die vervallen op 31 maart 2021 of 30 juni 2021.

c.            Hoe dien je een aanvraag in?

Via uw sociaal verzekeringsfonds.

Aarzel niet uw dossierbeheerder te contacteren voor bijkomende informatie of indien u hulp nodig heeft met een aanvraag.
Zorg goed voor jezelf en voor de anderen.