011729406

Update corona

9 juni 2020:

Graag informeren wij u verder omtrent de nieuwe maatregelen inzake Corona:

  1. 6% BTW in de horeca

Er is een btw-verlaging voorzien voor  de horeca, die zal gelden op alle diensten, behalve op de verkoop van alcoholische dranken vanaf 8/6/2020.

U kan uw kasregister best laten aanpassen aan dit nieuwe tarief. Indien dit niet gebeurd is voor heropening dan kan u ons best een artikelenrapport bezorgen voor de betreffende periode zodat we de correcte percentages kunnen toepassen.

  1. Steunpremie 2.000 €

Voor de ondernemers en winkels die de deuren kunnen heropenen, maar die door de coronabeperkingen te kampen hebben met een fors verlaagde omzet, komt er een aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro. De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60 procent in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar. Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie.

De hinderpremie van 160 euro per dag wordt ook verlengd voor de ondernemingen die nog steeds verplicht moeten sluiten.

  1. Verliezen 2020

Er is een systeem van vervroegde verliesaftrek in de personen- en de vennootschapsbelasting. Hierdoor kunnen vennootschappen en zelfstandigen  hun verwachte fiscale verliezen van 2020 vervroegen naar 2019 door dit nu in hun belastingaangifte verwerken. De wetgever stelt wel strenge voorwaarden op het gebied van uitkeringen. Bovendien zijn er sancties voor zij die hun verwacht verlies van 2020 fel overschat hebben. Die sanctie neemt de vorm aan van een belastingvermeerdering in de PB en een bijzondere aanslag in de VenB.

Voorafgaande de aangifte vennootschapsbelastingen (uiterlijk 24/09/2020 voor de eenmanszaken en vennootschappen met boekjaar 31/12) zullen we met u contact opnemen om deze mogelijkheid te bespreken.

  1. Verlenging overbruggingsrecht

 Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt verlengd tot 31 augustus 2020 en moet opnieuw worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds.

  1. Nieuw : Relance- of Heropstartpremie

Indien je na de heropening nog geconfronteerd wordt met beperkingen die leiden tot omzetverlies, kan je de relancepremie aanvragen.

Hiervoor moet de zelfstandige aantonen dat het kwartaal dat voorafgaat aan de betrokken maand, waarvoor de heropstartpremie aangevraagd wordt, een daling kent met tenminste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar.  Dus voor juni bewijs daling van omzet in het 1ste kwartaal, voor juli en augustus daling van omzet in het 2de kwartaal.

De uitkering is hetzelfde als het overbruggingsrecht: 1.291,69 euro zonder gezinslast en 1.614,10 euro met gezinslast.  Deze premie kan aangevraagd worden voor de maanden juni, juli en augustus. De cumul met het overbruggingsrecht of het tijdelijke ouderschapsverlof is niet mogelijk.

Voorwaarden:

Je bent een zelfstandige in hoofdberoep, primo-starter, meewerkende partner (maxistatuut),  zelfstandige in bijberoep of gelijkstelling met bijberoep en je betaalt minstens de minimum bijdragen van een hoofdberoep op basis van je inkomsten van 2017, met een activiteit die tot een verplichte sluiting leidde (volledig of gedeeltelijk) gedurende meer dan een kalendermaand.

Relance- of heropstartpremie aanvragen:

Momenteel is dit nog niet mogelijk. De overheid heeft hiervoor nog niet de vereiste documenten voorzien.  De aanvraag moet wel ten laatste op 31 december 2020 ingediend worden bij je sociaal verzekeringsfonds.

Indien u verdere vragen heeft aarzel dan zeker niet om ons hiervoor te contacteren.

Zorg voor jezelf en de anderen.