011729406

Update corona: verlenging overbruggingsrecht – vennootschapsbijdrage – heropstart bedrijven – compensatiepremie

28 april:

Graag informeren wij u verder omtrent de nieuwe maatregelen inzake Corona:

 1. Verlenging overbruggingsrecht

Het overbruggingsrecht wordt verlengd voor de maand mei. Deze verlenging gebeurt automatisch, er dient dus geen nieuwe aanvraag te gebeuren.

 • Indien u in de maand mei vanwege de overheid nog verplicht bent uw zaak te sluiten dan is er een stilzwijgende verlenging en krijgt u automatisch het overbruggingsrecht uitbetaald. Dit geldt ook indien u in de loop van de maand mei opnieuw mag heropenen.
 • Indien uw sluiting niet verplicht was maar wel het gevolg van de coronacrisis dan is er ook een stilzwijgende verlenging. U zal een mail of brief krijgen van uw sociaal verzekeringsfonds waarin u gevraagd wordt om het sociaal verzekeringsfonds te verwittigen indien u in mei niet minstens 7 opeenvolgende dagen gesloten was. Indien dit het geval is dan kan u geen aanspraak maken op het overbruggingsrecht.

Heeft u het overbruggingsrecht nog niet aangevraagd dan kan u dit nog steeds doen via uw sociaal verzekeringsfonds. U kan gebruik maken van het overbruggingsrecht indien u vanwege de overheid verplicht was uw activiteit stop te zetten (in dat geval zijn bepaalde activiteiten nog mogelijk, bv. voor horeca afhaalmaaltijden) of indien u zelf heeft beslist uw activiteit minstens 7 dagen volledig stop te zetten (in dat geval mag er geen enkele activiteit zijn). Wij helpen u hier graag bij.

 1. Uitstel van betaling vennootschapsbijdrage

De betaling van de  vennootschapsbijdrage (347.50 euro of 868 euro) wordt uitgesteld tot uiterlijk 31/10/2020.

 1. Overzicht heropstart bedrijven
 • Op 04/05 mogen B2B activiteiten opgestart worden mits ze de nodige voorzorgmaatregelen respecteren:
  • Voor functies waarin telewerk mogelijk is, is telewerk verplicht.
  • De arbeidsorganisatie moet aangepast worden zodat contacten worden vermeden
  • Indien de 1.5 meter afstand niet toegepast kan worden dan moet u compenserende gezondheidsmaatregelen voorzien zoals het dragen van een mondmasker (mag ook sjaal of dergelijke)
  • Hygiënemaatregelen zoals handen wassen en ontsmetten van materiaal zijn cruciaal.
 • Vanaf 11/05 mogen alle andere winkels (behalve contactberoepen en horeca) heropenen mits ze de nodige voorzorgmaatregelen respecteren. Deze maatregelen zullen verder uitgewerkt worden door de overheid en sectororganisaties. Alvast zal de regel gelden dat er maximum 1 klant per 10 vierkante meter mag binnengelaten worden. Voor kleine zaken (waar de publiek toegankelijke ruimte kleiner is dan 20 vierkante meter) mogen meer klanten binnen op voorwaarde dat er minstens een afstand van 1.5 meter kan bewaard worden.
 • Vanaf 18/05 mogen contactberoepen (kappers, verzorging, waarschijnlijk ook fitnesscentra, …) ook heropstarten onder strikte voorwaarden. Deze voorwaarden worden nog uitgewerkt.
 • Vanaf 7/06 zullen in principe restaurants kunnen heropenen onder strikte voorwaarden.
 • Cafés en bars zullen hoe dan ook langer gesloten blijven, er is hiervoor nog geen datum gesteld.

Opgelet: bovenstaande data zijn voorlopige richtdata. Hoe verder de datum ligt hoe meer kans dat deze datum nog zal opgeschoven worden afhankelijk van de evolutie van het aantal ziekenhuisopnames.

 1. Compensatiepremie

Zoals we reeds in een vorige update corana uiteenzetten kan u onder bepaalde voorwaarden een premie ontvangen van 3000 euro per vestiging (maximaal 5 vestigingen) waar uw omzet in de referentieperiode (14/03-30/04) met 60% is gedaald.

Vlaio streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 4 mei online te zetten. Wij houden u op de hoogte.

Indien u verdere vragen heeft aarzel dan zeker niet om ons hiervoor te contacteren.

Zorg voor jezelf en de anderen.