011729406

Update corona: extra steunmaatregel

10 augustus 2020:

De Vlaamse regering heeft beslist tot een extra steunmaatregel voor bedrijven inzake Corona en dit onder de naam Vlaams beschermingsmechanisme.

Uiteraard brengen we u hieromtrent graag op de hoogte.

Bedrag: De premie bedraagt 7,5% van de omzet exclusief BTW in de referentieperiode augustus en september 2019 met een maximum van 15000 euro per onderneming.

Voorwaarden:

  • U hebt een exploitatiezetel in Vlaanderen
  • Ingevolge de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de nationale veiligheidsraad of de gouverneur van Antwerpen wordt uw onderneming in de periode 1 augustus tot en met 30 september geconfronteerd met een omzetdaling van tenminste 60% ten aanzien van dezelfde periode vorig jaar. De omzetdaling moet direct (bv. beperkende maatregelen in de horeca) of indirect (bv. toeleveranciers van ondernemingen die direct getroffen zijn) het gevolg zijn van voornoemde exploitatiebeperkingen.
  • Uw onderneming valt onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie (ondernemingen die verplicht gesloten zijn geweest of zijn) of van de compensatiepremie (ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn geweest of zijn maar die een omzetdaling van minstens 60% hebben geleden). Het is daarbij niet van belang of u de betreffende premie ook effectief heeft aangevraagd. Indien u ervoor in aanmerking kwam is dit voldoende.
  • Indien u valt onder toepassing van de geregistreerde kassa (horeca) dan kan u enkel een subsidie van 3000 euro of meer ontvangen onder voorwaarden dat uw onderneming ook effectief over een zgn. witte kassa beschikt.
  • Uitgesloten ondernemingen: holdings, patrimoniumvennootschappen, managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder diensten verleent aan een onderneming die reeds een compensatiepremie ontving en waarvan dezelfde persoon bestuurder of vennoot is.

Aanvraagprocedure: Aangezien de referentieperiode eindigt op 30 september kan de subsidie pas aangevraagd worden vanaf oktober. De aanvraagprocedure is nog niet gekend maar zal in de loop van de maand september gepubliceerd worden. Indien uw onderneming nog steeds verplicht gesloten is ten gevolge de coronamaatregelen dan kan u een voorschot aanvragen van 2000 euro. De wijze waarop dit kan wordt ook later gecommuniceerd.

Indien u verdere vragen heeft aarzel dan zeker niet om ons hierover te contacteren

Zorg goed voor jezelf en de anderen.