011729406

Update corona crisis: Betalingsuitstel bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen

25 maart 2020

De overheid heeft nog enkele nieuwe, belangrijke maatregelen genomen om werkgevers te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Die moeten helpen om deze moeilijke periode financieel te overbruggen.


Betalingsuitstel bedrijfsvoorheffing
De betaling van de bedrijfsvoorheffing voor de loonberekening van de maand maart moet pas gebeuren voor 15 juni 2020
In principe zal uw sociaal secretariaat de vervaldatum op haar facturen hieraan aanpassen en, bij automatisch incasso, de bedragen ook maar innen rond 15 juni. Je kan hen voor de zekerheid hieromtrent een mail sturen.


Betalingsuitstel voor RSZ-bijdragen
Naargelang je specifieke situatie, kan je mogelijk rekenen op een betalingsuitstel voor de sociale bijdragen.
• Moet jij je onderneming verplicht en volledig sluiten door de coronacrisis?
Dan kan je tot 15 december 2020 rekenen op een betalingsuitstel van de resterende bijdrage voor het eerste kwartaal en voor de bijdrage van het tweede kwartaal.
In principe zal ook hier uw sociaal secretariaat de vervaldatum op haar facturen hieraan aanpassen en, bij automatisch incasso, de bedragen ook maar innen rond 15 juni. Je kan hen voor de zekerheid hieromtrent een mail sturen.
• Koos je er zelf voor je onderneming volledig te sluiten?
Ook in dat geval zou een uitstel van betaling van de resterende bijdrage voor het eerste kwartaal en voor de bijdrage van het tweede kwartaal mogelijk zijn tot 15 december 2020.
De voorwaarden die bepalen of je in aanmerking komt voor deze maatregel, worden momenteel uitgewerkt door de RSZ. Wij houden u op de hoogte van zodra we hier meer informatie over hebben.
• Kan je tijdens de coronacrisis blijven werken?
In dat geval voorziet de RSZ geen betalingsuitstel. De normale betalingstermijnen blijven gelden.
Mocht je ondanks deze regeringsmaatregelen in het kader van corona alsnog problemen ondervinden om de bedrijfsvoorheffing of RSZ tijdig te betalen, dan kan je een aangepaste regeling (zoals een afbetalingsplan) uitwerken met het sociaal secretariaat.


Betalingsuitstel Belastingen (herhaling van vorige mail)
Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.
Dit uitstel geldt voor:

BTW

• Betaling over maandaangifte – februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
• Betaling over maandaangifte – maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
• Betaling over maandaangifte – 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

BEDRIJFSVOORHEFFING

• Betaling over maandaangifte – februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
• Betaling over maandaangifte – maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
• Betaling over maandaangifte – 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
Naast dit automatische uitstel van betaling kunt u voor de betaling van de schulden inzake de bedrijfsvoorheffing en btw ook de al eerder afgekondigde steunmaatregelen aanvragen. Via deze aanvraag kunt u bijkomende betaaltermijnen, een vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling worden toegestaan.

PERSONENBELASTINGEN EN VENNOOTSCHAPSBELASTINGEN

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.
Voor de betaling van schulden inzake de personen- of vennootschapsbelasting, ook deze gevestigd vóór 12 maart 2020, gelden de aangekondigde steunmaatregelen en zijn extra betaaltermijnen, vrijstelling van nalatigheidsintresten en/of kwijtschelding van boeten wegens laattijdige betaling, op aanvraag, mogelijk.
Lees zeker nogmaals ook onze vorige mails die integraal van toepassing blijven.
U vindt deze terug op onze websites. www.lcabvba.be en www.accomed.be .

Opgelet, op de homepage vindt u enkel de laatste 3 updates. De oudere updates vindt u terug door via het menu naar “nieuws” te gaan.