011729406

Maatregelen inzake corona crisis handelend over bestaande en nieuwe leningen

24 maart 2020:

Graag sturen we u bijkomende informatie met betrekking tot de regeringsmaatregelen die genomen worden inzake de corona crisis. Deze update handelt over bestaande en nieuwe leningen.

De regering heeft hierbij 2 maatregelingen aangekondigd:

  1. Opschorting van betaling van de lopende kredieten

Bedrijven die op 1 februari 2020 geen betalingsachterstanden hadden op hun lopende kredieten en bedrijven waarvan de betalingsachterstand op 29 februari minder was dan 30 dagen bedroeg kunnen aan hun bankier vragen om tot 30 september geen enkele terugbetaling te moeten doen op hun lopende kredietcontracten.

Indien u dergelijk uitstel wenst aan te vragen neemt u best contact op met uw bank en vraagt dit uitstel aan. U kan aan uw bank voorstellen om het betreffende kredietcontract te verlengen met de periode van het uitstel (in principe 6 maanden) of om de periode gelijk te houden maar de maandelijkse aflossingen vanaf oktober te verhogen. Dit laatste heeft ons inziens enkel nut voor langlopende contracten aangezien anders de aflossingen vanaf oktober te hoog zullen zijn.

Opmerking; deze aflossingsvrije periode kan u tevens aanvragen voor uw private hypothecaire lening indien u kan aantonen dat u een financiële impact heeft ingevolge de coronacrisis. Ook in dat geval kan u vragen om de lening te verlengen dan wel om de aflossingen vanaf oktober te verhogen.

  1. Nieuwe leningen

Bedrijven die nood hebben aan nieuwe leningen om de gevolgen van de coronacrisis te overbruggen kunnen aan hun bankier een lening aanvragen op maximaal 12 maanden. Deze nieuwe leningen worden globaal gedeeltelijk gewaarborgd door de overheid.

Indien u een nieuwe lening wenst aan te vragen dan dient u contact te nemen met uw bankier. Uw bankier kan met ons contact opnemen per mail om de nodige gegevens op te vragen.

Wij hopen u via deze weg opnieuw goed te hebben geïnformeerd over de lopende maatregelen.

Lees zeker nogmaals ook onze vorige berichten die integraal van toepassing blijven.

Indien u ergens assistentie mee nodig heeft kan u uiteraard steeds met ons contact opnemen.