011729406

Coronavirus – Horeca

15 maart 2020:

De sluitingspremie van 4000 euro (volledige week) en van 2000 euro (weekend) is voor de Horeca combineerbaar met de activiteit van afhaal dit in tegenstelling tot de oorspronkelijke informatie die wij hieromtrent ontvingen.