011729406

heet van de pers

Update corona: Uitstel Sociale bijdragen

24 maart 2020: Graag geven we u een update inzake corona maatregelen. Deze update handelt over de sociale bijdragen zelfstandigen:Voor de sociale bijdragen met vervaldag 31 maart 2020 zal er, zonder enige aanvraag of tussenkomst, een automatische kwijtschelding van de...

Lees meer

Coronavirus – Horeca

15 maart 2020: De sluitingspremie van 4000 euro (volledige week) en van 2000 euro (weekend) is voor de Horeca combineerbaar met de activiteit van afhaal dit in tegenstelling tot de oorspronkelijke informatie die wij hieromtrent ontvingen.

Lees meer

Coronavirus – algemene informatie maatregelen

13 maart 2020: N.a.v. de laatste ontwikkelingen in de Coronacrisis willen we u via deze weg informeren over de maatregelen ter ondersteuning van het bedrijfsleven die momenteel gelden. Deze maatregelen zullen voortdurend worden geëvalueerd door de overheid om ze waar...

Lees meer